WhatsApp

Aile Terapisi Hakkında

Aile Terapisi Hakkında

Doğumundan itibaren anne ya da bakıcısının varlığı, bebeği hayata bağlayan en 
önemli dayanaktır. Bebeklikte başlayan ve yaşamın sonuna değin süren insan ilişkilerinde, 
buna benzer dayanışmalara ihtiyaç duyulur. Bireyin psikososyal etkileşimleri ve çevresiyle 
kurduğu iletişim bazı beklentiler doğurur. Yapıcı, olumlu ve sağlıklı kurulan iletişim kanalları 
ile birey, hayatın güçlüklerine karşı direnç sağlar. Hayatın her hangi bir döneminde yetersiz 
ve güvensiz kurulan iletişim bireyin psikososyal bütünlüğünde kırılmalara yol açar.
Aile, bireyin sağlıklı ruhsal ve sosyal ilişkiler geliştimesinde temel yapıyı temsil eder. 
Her aile bireyi için ailenin temsil ettiği etkileşim düzeyi, bu yapının dışındaki hiçbir kaynağın 
dolduramayacağı niteliktedir.Aile mikro bir topluluk olarak anne baba ve çocuklardan 
oluşmaktadır. Her toplumun kültür ögelerini belirleyen dinamikler aile yapısını belirler, 
ötekiler arasında farkını ortaya koyar. Bu nedenle bir kültürün aile yapısı öteki kültürden 
farklıdır. Bir kültürde aile içinde çatışmaya neden olan etmen, bir başka kültürde sorun olarak 
algılanmayabilir.
Kültürlerarası aile modelleri, evlilik biçimleri, aileyi oluşturan kuşaklara göre 
farklılaşır. Ataerkil, çekirdek ve modern dönemde yeni aile modelleri farklı kültürlerde farklı 
uygulamalara rastlanmaktadır. Aile yapısı kültür, coğrafya ve tarihi dönemeçlerden etkilenmiş 
olsa da, birey için ailenin anlamı büyüktür. Çatışma bile bazen bir iletişim biçimidir. Birey, 
aile içinde, hiçbir organisasyonun elde edemeyeceği ruhsal destek şansına sahiptir. 
Ailenin sahip olduğu imkanlar, sağladığı güvenli ortam her zaman varlığını 
sürdüremez. Aile terapisi, bireyin ve ailenin, zaman zaman kayan yörüngesini rotasına 
oturtmak için sorumlu, tarihsel rol üstlenmiştir.

6 Kasım 2021

Diğer Yazılar