WhatsApp

Aile içi Şiddet

Aile içi Şiddet

Özet:

Savaşın olmadığı zamanlar dünyanın barış içinde yaşadığını düşünüyorsak yanılıyoruz. Eğer kadınlarımız ve 
çocuk yaşındaki genç kızlarımız evlerde, sokaklarda, okullarda ve işyerlerinde sık sık şiddetin her türlüsüne maruz 
kalıyorsa bu savaşın devam etmesidir ve durdurulması gerekmektedir. Tarihteki bulgular kadınlara yönelik siddet 
içerikli davranışların her bir ırk, kültür, din, ulus ve ideolojilerdeki erkekler tarafından yapıldığını ve kadınların 
insan olarak değil sadece bir nesne, bir ödül ve savaşın bir hatırası olarak her türlü şiddete maruz kaldıklarını
göstermektedir. Özellikle erkeğin kadından üstün görüldüğü ve kadın ve erkek rollerinin katı çizgilerle birbirinden 
ayrıldığı toplumlarda kadınların daha çok istismara maruz kaldıklarına tanık oluruz. Tüm bunlar sadece geçmişi 
çok uzuna dayanan trajedilere örnek teşkil etmezler; ne acı ki şimdilerde yaşanan ve hatta gelecekte yaşanacak olan 
trajedilere de örnek teşkil ederler. Diğer bir deyişle, şiddet babadan oğula geçer, mağduriyet de anneden kıza ve 
şiddet nesilden nesile taşınır. Aile içi şiddeti konu alan olan bu derleme yazısı aile içi şiddetin tarihini, çeşitlerini ve 
etkilerini ele alacak ve aile içi şiddetin önleyici yollarını tartışacaktır. 

Anahtar kelimeler: Aile içi şiddet, travma, travma sonrası stress, depresyon

6 Kasım 2021

Diğer Yazılar