WhatsApp

4 Yaşındaki Kardeş Kıskançlığı

4 Yaşındaki Kardeş Kıskançlığı

Kıskançlık hayatımız her alanında karşılaşabildiğimiz duygulardan bir tanesidir. Bu duygunun en sık yaşandığı dönem ise genellikle çocukluk çağları olarak değerlendirilebilir. Çocuklar yetişkinlere nazaran duygularını daha güçlü bir şekilde yaşarlar. Bunun nedeni ise henüz yetişkinler gibi bir sorgulama sistemi geliştirememeleri ve öz farkındalıklarının düşük olmasıdır.

Kıskançlık Duygusu Nedir Ve Temelinde Ne Var

Kıskançlık duygusu diğer tüm duygular gibi yüzyıllardır var olan duygulardan bir tanesidir. Temelinde ise kendi üzerinde bulunan ilgi ve sevgiyi bir başkası ile paylaşmak istememe gelir. Böyle bir vaziyet oluşması halinde kişi kıskançlık duygusunu derin bir şekilde yaşar. Bunun dışa vurumu ise kişiden kişiye farklılık gösterir.

Kıskançlık duygusuna en sık rastlanan ilişkilerden bir tanesi ise kardeşliktir. Kardeşlik dünyanın en güzel duygularından bir tanesi olmakla beraber, kardeşler arasında yeterli sevgi bağı oluşmadığında durum pekte böyle olmuyor. Sevgi bağının yeterince oluşmadığı kardeşlik ilişkilerinde kıskançlık duygusu en yüksek perdeden gelişir. Bu duruma erken dönemde müdahale edilmediği takdirde kardeşler arasında husumet oluşması bir süre sonra kaçınılmaz bir hale gelir.

Kıskançlık Duygusunu Körüklemeyin

Kıskançlık duygusu genellikle minimize edilebilse de diğer tüm duygular gibi ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bazı durumlarda ise anne- baba istemeden de olsa kıskançlık durumunu güçlendirebilir. Daha amiyane bir tabir ile belirtmek gerekirse ateşe körükle gidebilir. Anne- baba yeni çocukları olduğu anda diğer çocukları ile iletişimi minimuma indirgerse doğal olarak çocuk ilgi eksikliğinden dolayı kıskançlık gösterecektir.

Diğer bir durum ise ebeveynlerin çocukları arasında ayrıma gitmesi ve taraf tutucu şekilde davranışlar sergilemesi çocuğun kardeşi ile arasında bulunan uçurumu daha da derinleştirecektir. Çocuk bu durumu o an bastırabilse bile ileride çok daha ciddi sıkıntıların ortaya çıkması son derece muhtemeldir.

Kıskançlık Duygusunun Önüne Geçmek Mümkün Mü?

Hazırlıklarına erken dönemde başlanması durumunda kıskançlık duygusunun önüne geçmek mümkündür. Bunun için büyü çocuk ile doğumdan önce ara ara ve dozajında gerçekleştirilecek konuşmalar sürece hazırlanmanın ilk adımıdır. Bebek doğduktan sonra ise büyüme aşamalarında büyük çocuk ihmal edilmemelidir. Mümkünse bu küçük çocuğunuzla ilgili olan etkinliklere katılımı sağlanmalı ve bu şekilde aralarındaki sevgi bağı kuvvetlendirilmelidir.

Ayrıca bu süreçte sırf yaşça diğerinden büyük diye çocuktan olması gerekenden daha yüksek bir olgunluk beklemek hatalı bir davranış olacaktır. Bunun yanında büyük çocuğunuzun, küçük kardeşi hakkında düşüncelerini zaman zaman paylaşmasını sağlayın. Çocuklar duygularını en saf hali ile yaşadıkları için küçük kardeşe karşı bir kıskançlık hissediyorlarsa kendilerini konuşma esnasına belli edeceklerdir.

Uzman Yardımı Almayı İhmal Etmeyin

Kıskançlık her ne kadar kabul edilebilir bir duygu olsa da süreklilik arz ettiği zaman tehlikeli olabilir. Kıskançlığa bağlı olarak kişi kin tutabilir. Bu durum hali hazırda bulunan uçurumu daha da derinleştirecektir. Bu konuda bir uzmandan yardım almak sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için en doğru seçene olacaktır.

Psikolog veya Psikolojik Danışman desteği için tıklayın.

Çocuk Gelişim Uzmanı desteği için tıklayın

7 Ekim 2021

Diğer Yazılar