kidologlogo
sidebarOpen && ()

Ekip arkadaşlarınız için mental destek alın

Şirket çalışanlarınızın verimliliğini ve hayat kalitelerini artırmak için ihtiyacınız olan mental sağlık hizmetlerini Kidolog’dan alabilirsiniz.
team

Çalışanlarınız Kidolog’un seçkin uzmanlarına web ve app’ten her an ulaşabilirler.

Neden çalışanlarıma mental destek sunmalıyım?

Yapılan iki önemli araştırma şöyle diyor:
İşyeri Wellness Programları Şirketinize Önemli Faydalar Sağlar

2010 tarihli bir “Health Affairs” makalesi, şirketlerin sağlık ve wellness programlarına yapmış oldukları her 1 $’lık yatırımın, tıbbi giderlerde 3.27$ ve işgücü kaybı maliyetlerinde 2.73$’lık bir tasarruf sağladığını ortaya koymuştur. Bu, aynı zamanda çalışanların genel sağlığı ve mental iyi oluşları üzerine yapılan yatırımlardan, hem çalışanların hem de işverenlerin fayda sağladığını gösteriyor.

Sağlanan Faydanın Grafiklere Yansıması:
2019 yılında CIPD tarafından yapılan, “The Impact of Employee Wellbeing on Performance and Profitability in UK Businesses” adlı araştırma çalışanların mental ve fiziki iyi oluşuna yapılan her yatırımın işletmelerin performans ve kârlılıkları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir. Araştırma, daha iyi sağlık ve iyi oluşa sahip çalışanların daha yüksek performans gösterdiğini de ortaya koymuştur.

İş yeri bağlılığında

%94

İş memnuniyetinde

%86

Karlılıkta

%21

Müşteri derecelendirmelerinde

%10

artış

Hemen Bize Ulaş ve Şirketiniz için Sunacağımız Ayrıcalıklı Teklifi Al!
 • 1. Employee Assistance Programs (EAPs) in the Workplace: A Review of Research Evidence' adlı 2016 tarihli bir çalışma, Çalışan Yardım Programlarının (EAPs) işyerinde çalışanların genel refahını, iş memnuniyetini ve dolayısıyla iş performansını artırdığını buldu.
 • 2. The Impact of Employee Wellbeing on Performance and Profitability in UK Businesses' adlı 2019 yılında CIPD tarafından yapılan bir araştırma, çalışanların iyi oluşuna yapılan yatırımın işletmelerin performans ve karlılık üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösterdi. Araştırma, daha iyi sağlık ve iyi oluşa sahip çalışanların daha yüksek performans gösterdiğini buldu.
 • 3. Workplace Stress Management Interventions and Health Promotion' adlı 2014 tarihli bir çalışma, stres yönetimi programlarının iş yerinde stresi azaltmaya ve çalışan performansını artırmaya yardımcı olduğunu gösterdi.
 • 4. Workplace wellness programs can generate savings' adlı 2010 tarihli bir Health Affairs makalesi, sağlık ve iyi oluş programlarına yapılan her dolarlık yatırımın, tıbbi maliyetlerde 3.27 dolar ve işgücü kaybı maliyetlerinde 2.73 dolarlık bir tasarruf sağladığını belirtiyor. Bu, çalışanların genel sağlığı ve iyi oluşu üzerine yapılan yatırımların, hem bireylerin hem de işverenlerin fayda sağladığını gösterir.
 • 5. Gallup'un 2013 'State of the American Workplace' raporu, çalışanların psikolojik iyi oluşunun, müşteri derecelendirmelerinde %10'luk bir artışa, stokta %22'lik bir artışa ve karlılıkta %21'lik bir artışa bağlı olduğunu bulmuştur.
 • 6. Amerikan Psikolojik Derneği'nin (APA) 2012 'Workplace Survey' raporuna göre, çalışanlarının psikolojik sağlığını destekleyen organizasyonlar, iş memnuniyetinde %86'ya kadar bir artış görmüştür.
 • 7. Çalışanların aile üyelerinin sağlık durumları ve bu durumun çalışanların iş performansı üzerindeki etkisi konusunda spesifik istatistikler bulmak biraz zor olabilir. Ancak, genel olarak, çalışanların aile üyelerinin sağlık durumları, özellikle ciddi veya kronik bir hastalığı olan aile üyelerinin bakımı, çalışanın iş performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
 • 8. Çalışanların aile üyelerine bakmak için gereken zaman ve enerji, işteki verimliliklerini etkileyebilir. Bu genellikle daha yüksek stres seviyeleri, daha fazla işe devamsızlık ve daha düşük genel iş memnuniyeti ile sonuçlanabilir. Örneğin, AARP'nin 2020 tarihli 'Caregiving in the U.S.' raporuna göre, Amerika'daki yetişkinlerin yaklaşık %20'si, ortalama olarak haftada 23,6 saatlik bir bakım sağlamak için bir aile üyesine bakmaktadır. Bu, birçok kişinin, işleriyle çakışabilecek önemli bir zaman ve enerji yüküdür.
 • 9. Bu bakımdan, çalışanlara ve ailelerine sağlık ve refah desteği sağlayan işverenler, genellikle daha yüksek çalışan memnuniyeti ve bağlılık seviyeleri görürler. 'Health and Productivity among U.S. Workers' adlı bir 2004 tarihli Journal of Occupational and Environmental Medicine çalışması, çalışanların genel sağlık ve iyi oluşunu iyileştiren programların iş verimliliğini artırdığını bulmuştur.
 • 10. Ayrıca, çalışanların aile üyelerine sağlık hizmetleri sağlama konusunda yardım eden işverenlerin, genellikle daha az işe devamsızlık ve daha yüksek iş memnuniyeti oranları olduğu görülmüştur. 'Supporting Employees Who Are Family Caregivers' adlı bir 2019 SHRM raporunda, çalışanların %32'sinin işverenlerinin aile üyelerine bakma sorumluluklarını destekleme konusunda yardımcı olduğunu ve bu tür bir destek alan çalışanların %80'inin işyerinde daha yüksek memnuniyet duyduğunu bulmuştur.
 • 11. Bright Horizons adlı bir organizasyon, 'Modern Family Index' adlı bir dizi rapor yayımlamıştır. 2018 raporuna göre, işverenler tarafından sağlanan çocuk bakımı yardımı, çalışanların iş yerindeki memnuniyetini, sadakatini ve verimliliğini artırmıştır. Rapor, çocuk bakımı yardımı olan çalışanların %90'ının işlerine daha fazla odaklandığını, %94'ünün iş yerlerine daha fazla bağlı olduğunu ve %91'inin daha fazla üretken olduğunu belirtmiştir.
 • 12. Parental Benefits and Female-friendly Management Practices' adlı 2019 tarihli bir IZA Institute of Labor Economics çalışmasına göre, aile dostu işyeri politikaları (örneğin, esnek çalışma saatleri veya çocuk bakım hizmetleri), kadın çalışanların işgücüne katılımını ve iş yerindeki memnuniyetini artırmıştır.
 • 13. Ayrıca, çalışanların çocuklarına destek sağlayan işverenler, çalışanların iş yerinde daha az stresli hissetmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, '2014 National Study of Employers' raporuna göre, esnek çalışma saatleri ve çocuk bakım hizmetleri sunan işverenler, çalışanların iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi daha kolay sağladıklarını belirtmiştir.
KidologLogo

TR

Teknik Destek
(10:00-23:59)

+90(850) 840 11 39

App Store

Google Play

Spotify

karekod

' Bilinçli ebeveynler mutlu nesiller '

* Kidolog E-Bülten Üyeliği ile Bizden Haberdar Olun

© 2024 kidolog.com /Tüm hakları saklıdır.