kidologlogo

Sağlıklı Aile ve Sağlıksız Aile Nedir?

blog-img

   Sağlıklı Ailenin Özellikleri

-    Birbirlerine ilgi ve sevgiyle yaklaşırlar. 

-    Birbirlerine bağlılık hissederler.

-    Birbirlerinin varlıklarından mutluluk duyarlar.

-    Çatışmalarını çözümleme konusunda başarılıdırlar. 

-    Birbirlerini oldukları gibi kabul ederler. 

-    Birbirlerini takdir ederler.

-    Ortak zevklere sahiptirler.

-    Fikirlerini ve duygularını birbirlerine rahatça ifade edebilir, bu konuda sıkıntı duymazlar.


-    Ailedeki olaylar hakkında şakalaşma ve olaylara mizahi dille yaklaşabilme yeteneğine sahiptirler.
-    Birlikte zaman geçirirler.      

-    Sağlıklı ailelerin sağlıksız aile yapılarından daha az problem yaşadıkları düşünülemez. Sağlıklı ailelerin, sağlıksız ailelerden bu konudaki tek farkı problemleri ile daha başarılı bir şekilde başa çıkabilmeleridir !·      

   Sağlıklı aile yapısı, ailenin, yaşam boyu geçireceği kriz durumlarına dayanmasını ve atlamasını kolaylaştırır !

    Nasıl Mutlu Bir Aile Olunur ?     

    Aile üyelerinin, ailelerinin bir ferdi olmaktan duydukları memnuniyet, aidiyet hissi ve ailelerinden elde ettikleri doyum, mutlulukları üzerinde belirleyicidir. Ancak önemli olan, ailenin mutluluğunun miktarı değil, aile üyelerinin mutluluğu için gösterdikleri çabadır. Sağlıklı aile sağlıklı karı-koca ilişkisiyle başlar !         

    Eşlerin iletişim ve çatışma çözme konusundaki becerileri de ailenin geri kalanına örnek oluşturur. Çocuklar stres, çatışma, engellenme gibi olumsuzluklar karşısında nasıl tepki vereceklerini, çoğunlukla anne babalarının tepkilerine dayanarak öğrenip sergilerler.                  

   Sağlıklı ailelerde güç tek bir kişinin elinde toplanmaz, aile bireylerince paylaşılır. Ailenin tümünün görüş ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilir. Tüm aile üyelerinin fikirlerini ifade ettikleri, alınan kararlara katıldıkları ve çözümler için fikir ürettikleri ailelerde, aile birliği ve gücü olumlu yönde etkilenir.    

   Anne veya babanın sürekli olarak kendi kararlarını  uygulatmaya çalıştığı ve diğerleri üzerinde baskı ve kontrol kurduğu ailelerde, öfke, sinirlilik, çatışma, başkaldırı hatta aile üyelerinin ruh sağlıklarında bozulmalar ortaya çıkabilir. Ailenin sağlığını, bu liderin duyarlı, katılımcılığa önem veren, demokrat bir lider olup olmaması belirler. Başarılı liderlik karar alma gücünü elinde bulundurmak değil, ortak olarak alınan kararları yönetebilmek demektir. Aile Kuralları Sağlıklı aileler, ailenin yaşam boyu karşılaşabileceği değişim ve gelişimlere bağlı olarak kurallarını esnetebilir hatta gerekirse değiştirebilirler. Katı kurallara sahip aileler ise değişime kapalıdır ve işe yaramayan aynı cevapları tekrarlama, uygunsuz ve sert tepkiler verme, yaşam değişikliklerine rağmen değişmeme, yozlaşma ve kaosa sürüklenme gibi eğilimlere yatkındırlar.

   Sağlıksız Bir Ailede Neler Olur ?        

- Aile üyeleri birbirlerine yoğun öfke ve kırgınlık duyarlar. 

- Aile üyeleri aralarındaki çatışmaları çözümlemekte zorlanırlar.

- Aile üyelerinin aralarındaki küskünlükler günlerce uzar. 

- Aile üyeleri arasında empati ( kendisini karşısındakinin yerine koyma) eksikliği vardır. 

- Aile üyeleri birbirine karşı anlayışsızdır.

- Aile üyeleri birbirleriyle hakaret veya küfür içeren cümleler konuşur. 

-  Çocuklarda davranış bozuklukları veya aile üyelerinde ruhsal sıkıntılar görülür.

- Aile üyeleri birbirlerine sevgi ve ilgi göstermekte zorlanırlar.

 - Aile üyeleri birbirlerine şefkatle yaklaşmaz ve merhamet göstermezler.

- Aile üyeleri arasında nefret duyguları oluşur. 

- Aile üyeleri birbirine karşı güvensizdir. 

- Aile içinde şiddet veya istismar gibi durumlar yaşanır.

    Beş Sağlıksız Aile Alışkanlığını Sağlıklı Yapıya Çevirme 

1.   Kaba Konuşmak : En yakın arkadaşınıza sarf etmeyeceğiniz hiçbir cümleyi aile üyelerinize sarf etmeyiniz.

2.  Kötü Davranmak : Ailenize verdiğiniz kıymet aslında sizin kendinize verdiğiniz kıymeti gösterir. 

3. Sevgiyi Esirgemek : Ailenizden sevginizi ve duygularınızı saklamayın. 

4. Takdir Etmemek : Aile üyelerinize, onlarla gurur duyduğunuzu, başarılarını takdir ettiğinizi, hayallerini desteklediğinizi söylemekten çekinmeyin. 

5.  Küskünlükleri Uzatmak : Çatışma çözme konusundaki becerilerinizi geliştirmeye gayret

Sağlıklı bir ailenin temelinde sağlıklı bir çift ilişkisi yatmaktadır. Stres yüklü bir karı-koca ilişkisi, ailenin tüm bireylerine doğrudan yansır !     

      Sağlıklı bir ailenin temelinde sağlıklı bir çift ilişkisi yatmaktadır. Stres yüklü bir karı-koca ilişkisi, ailenin tüm bireylerine doğrudan yansır !       

     Eşlerin sahip oldukları iletişim yetenekleri,birbirleriyle anlaşmaları, birbirlerine karşı sevgi ve muhabbet içeren tavırlar sergilemeleri, çocuklarının ruh sağlıklarını koruyabilmeleri için en güçlü anahtardır !

    Sağlıklı Bir Evlilikte Karı-Koca

- Birbirlerine sadıktırlar. 

- Birbirlerinin aynı zamanda arkadaşıdırlar.

-Birbirlerine hem sevgi hem saygı duyarlar. 

-Birbirlerini oldukları gibi kabul etmeyi bilirler. 

-Geleceğe dair ortak ideallere sahiptirler. 

-Çatışmayı çözmeyi başarırlar. 

-Birbirlerine duygu ve düşüncelerini net bir şekilde, korkmadan, kaygı duymadan ifade edebilirler.

-Birbirlerine bağlılık ve güven duyarlar. 

-Birbirlerinin kişisel amaçlarını ve başarılarını desteklerler. 

-Düzenli ve sağlıklı bir cinsel hayat sürerler.

-Birlikte yeterince zaman geçirirler.

-Birlikte geçirdikleri zamandan zevk alırlar. 

-Maddi konulardan kaynaklanan problemler yaşamazlar ya da problemlerini kolay çözerler.

-Birbirlerinin ailelerinden kaynaklanan çok fazla çatışma yaşamazlar.

-Çocukların yetiştirilmesi konusunda ortak fikirlere sahiptirler.

-Tartışmalar esnasında birbirlerini incitecek kelimeler sarf etmemeye özen gösterirler.

-Birbirlerine karşı fiziksel şiddet uygulamazlar. 

-Dini ve politik görüşleri ortaktır veya en azından birbirlerinin görüşlerine saygı gösterirler.

-Evliliklerine ait gerçekçi olmayan beklentiler taşımazlar.

-Evliliklerinde güç paylaşımı konusunda anlaşmaya varmışlardır.

   Çocukların bakımı konusunda iş birliği içindedirler. Birbirlerinin hatalarına karşı affedici davranırlar. Birbirlerine karşı destekleyici bir tavır içerisindedirler.

CEP TELEFONUNA SEVGİ MESAJLARINI EVLİYKEN DE GÖNDEREBİLİRSİNİZ… GÜZEL BİR MEKTUP YAZIP EŞİNİZE GÖNDERMEYE NE DERSİNİZ ? 

Sağlıklı Bir Evliliğin Ne Gibi Faydaları ve Kazançları Olabilir ?

   Sağlıklı bir evliliğe sahip bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları, evlenmeyenlere göre daha iyidir. Evli bireylerde kalp krizinden ölme, karaciğer sirozuna yakalanma ve intihar teşebbüsü oranı, evli olmayanlara göre daha azdır. Evlilerin ortalama yaşam süreleri evli olmayanlara göre daha uzundur.

 Evli kişilerin gelir düzeyleri evli olmayanlara göre daha yüksektir. 

Aynı faydalar, evli olunmayan birlikteliklerde görülmemektedir. Ayrıca, sağlıksız evliliklerde aile bireylerinin bağışıklık sistemlerinin daha düşük olduğu, sık hastalandıkları, çocukların uyum güçlükleri çektikleri görülmüştür. 

    Evliliğin Tuzu Biberi !

    Çiftin ilişkisine zarar veren, çatışmanın varlığı değil ; çatışma sırasında asıl problemden uzaklaşmak, karşısındakini incitici tavırlar içerisinde olmak, intikam, hırs, saldırı gibi negatif tavırlar sergilemek ve çatışmaların çözümsüzlükle sonuçlanması gibi durumlardır. Sonuçta baktığımızda her ilişkide çatışma vardır. Önemli olan bireylerin bu çatışmaları çözerken kurdukları iletişim ve problem çözmedeki becerileridir.

Susma ! Bir Şey Söyle !

   Sürekli tartışan ve çatışma yaşayan bir çift olmak ne kadar yorucu ve yıpratıcıysa eşlerden birinin var olan herhangi bir problemi tartışmaktan kaçınması, tartışma esnasında sürekli sessiz kalmayı tercih etmesi de aynı şekilde yıpratıcıdır. Tek taraflı da olsa… 

   Eşlerden sadece birisinin bile evlilik ilişkisini geliştirmek niyetiyle öğrendiklerini evde uygulamaya çalışması ve kendi sergilediği olumlu davranışlarla örnek olması, diğer eş üzerinde mutlaka bir etki oluşturacaktır. 

Altın Anahtar  

     Her gün eşinizle birbirinize ayıracağınız bir 30 dakikanız mutlaka olsun. Eşinizi psikolojik olarak desteklemek için her gün mutlaka herhangi bir şey yapmış olun.

    

    Aranızdaki aşk ve sevgiye yatırım yapın.

    HER EVLİLİK KENDİNE ÖZGÜ ve ÖZELDİR !      

  Asla evliliğinizi başkalarının evlilikleriyle karşılaştırmayın. Kendi ilişkinize odaklanın. İlişkinizin neden farklı ve özel olduğunu düşünün. İlişkinizin olumlu yönlerine sahip çıkın.Evliliğin Devamı İçin Aşk Şart Mıdır ?     

Evliliği aşkın bitmesi değil, çiftlerin birbirleriyle arkadaş olmayı başaramaması bitirir.  EVLİLİK BİR TAKIM OYUNUDUR !

Her Konuda Aynı Düşünmek Zorunda Mıyız ?

İlişkinin yıllar içinde gelişimiyle birlikte, çiftlerin arasında para, para, eğlence, ebeveynlik, ev hayatı gibi konularda ortak bir bakış açısı ve anlayışın da gelişmesi beklenir.

Evlilikte Rol Paylaşımı    

 Bazı evliliklerde roller belirgindir. 

Bazı evliliklerde ise çiftler rolleri eşit paylaşmayı seçerler. 

 İş birliği içerisinde davranabilmek ve gerekli durumlarda (hastalık,lohusalık gibi) rollerinde esneklik göstermeyi becerebilmek önemlidir ! 

Eşler Arasında Yakınlık ve Cinsellik    

    Sağlıklı işleyen bir cinsel hayat eşleri birbirine bağlayıcı bir niteliğe sahiptir. Bu sayede eşler, aralarındaki yakınlık ve sevgiyi tazeleme şansı elde edebilir.

Bir Yastıkta Kırk Yıl

   Sağlıklı ve uzun sürekli bir evlilik, doğru insanla evlenmiş olmaktan çok daha fazlasını gerektirir. Uzun yıllar sağlıklı bir evliliği yürüten çiftler ; Her evlilikte yaşanması muhtemel olan çatışmaları ve anlaşmazlıkları fazla uzatmadan başarıyla çözebilme becerisine sahiptirler.

   Birbirlerine karşı negatif davranışlardan daha çok pozitif davranışlar sergilerler. Evliliklerine karşı fedakardırlar. Yaşamlarını birlikte geçirme amacına sahip olmanın yanı sıra birbirlerinin kişisel hayallerini ve çabalarını da desteklerler.

     Birbirlerine karşı bağlılık hissederler. Birbirlerinin aileleriyle ilişkilerini geliştirmeye çaba gösterir ve eşlerinin aileleriyle olan sorunları aralarında probleme dönüştürmemeye gayret ederler.

-Mutlu Bir Evliliğin Önündeki 10 Engel-

1. Bencillik 

2. Dış çevre baskısı (kayınvalide, kayınpeder,arkadaşlar vb.) 

3. Evlilikten gerçek dışı beklentiler.

4. Evliliğini geliştirmeye ve iyileştirmeye karşı isteksizlik.

5. Eşlerin birbirlerine olan bağlılıklarında eksiklik. 

6. Düşmanca davranmak. 

7. Küskünlükleri uzatmak. 

8. Aile içi şiddet.

9. Birlikte yeterince zaman geçirmemek. 

10. Sürekli suçlayıcı ve eleştirici tavırlar içerisinde olmak.  

Evliliğinize Yatırım Yapın !

Evliliğe ait özel bir hesabınız olduğunu düşünün. Gerektiğinde kullanmak üzere yatırım yapıyor musunuz ?   

Yoksa siz sürekli hesaptan çekenlerden misiniz ?

  Eğer öyleyse kısa sürede hesabınız boşalacak demektir. Her gün listedekilerden en az birini yaptığınızdan emin olun…

-   Evlenmeden önce geçirdiğiniz zamanlarda emin olun bunları fazlasıyla yapıyordunuz…

  Evliliğinize Yatırım Yapın !       

Sevgi dolu bir öpücük 

-         Sürpriz bir yere bırakılmış bir sevgi notu veya kartı

-         Bir sevgi sözcüğü, 

-         Küçük bir hediye

-         İçten bir gülümseme 

-         Sadece onun için yapılmış herhangi bir şey 

-         Sıcak, dostça bir sohbet

-         Onun hislerine karşı hassasiyet 

-         Baş başa bir film izleme

-         Romantik bir akşam yemeği 

-         Onun için pişirilen bir yemek

-         Konuşurken onunla göz kontağı kurma 

-         El ele tutuşmak

-         Gününü nasıl geçirdiğini sorma 

-         Sevgi dolu bir sarılma

-         İçten bir iltifat 

-         Samimi bir teşekkür 

-         Eve geldiğinde sevgiyle karşılama 

-         Onun sevdiği bir şeyi birlikte yapmayı teklif etme

-         Onun için yazılmış bir şiir 

-         En sevdiği şarkılardan oluşan bir CD 

-         Paylaştığınız güzel anların fotoğraflarını buzdolabının üstüne, banyo aynasına , başucunuza vb. iliştirmek.

-         İstediği bir şeyi yapmasına izin vermek ( arkadaşları ile maça gitmek, yemeğe çıkmak vb.)

-         Birlikte yıldızları, güneşin doğuşunu,batışını vb. seyretmek. 

-         Ona şarkı söylemek.

-         Birbirinizin çocukluk fotoğraflarına bakmak.

-         Birlikte çıplak ayakla toprakta yürümek.

Evliliğinizi Güçlendirecek 10 Adım :

1.     Her koşulda birbirinize saygı göstermeye gayret edin.

2.     Çatışma çözümleme becerilerinizi geliştirin. 

3.     Kendinizi tanımaya ve kişiliğinizi geliştirmeye gayret edin. 

4.     Birlikte baş başa zaman geçirmek için fırsatlar oluşturun. 

5.     Eşinizle birlikte yapmaktan zevk alabileceğiniz ortak ilgi alanları keşfedin.

6.     Birbirinizi affetmeyi öğrenin. 

7.     İletişim becerilerinizi geliştirin. 

8.     Eşinizi can kulağı ile dinlemeyi öğrenin. 

9.     Eşinizle aranızda yakınlık geliştirin. 

10.   Eşinizin iyi yanlarını ve olumlu özelliklerini görmeye gayret edin.

Paylaş

Nerede Olursanız Olun Her Zaman Sizinleyiz

Online Seans Almak ve Uzmana Ücretsiz Soru Sormak Için Kaydolun