kidologlogo

Ergoterapi Nedir? Ne İşe Yarar?

Engel ya da sınırlandırma nedeniyle günlük hayattaki işlerini yapamayan bireyler için uygulanan ergoterapi, motor becerileri geliştirmeyi amaçlar. Ergoterapi, herhangi bir görevi yapmakta zorlanan her yaştan kişiye uygulanabilir.

Ergoterapinin temel amacı, insanların günlük yaşam aktivitelerine istedikleri şekilde katılabilmelerini sağlamaktır. İnsanların yapmaları beklenen mesleklerle meşgul olma ve yeteneklerini geliştirmek için çeşitli uygulamaları kapsar. Hayata anlam, amaç ve kalite katmayı sağlayan ergoterapi uygulamaları çok çeşitli fiziksel ve psikososyal alanlardan destek alır.

Ergoterapi, kişinin günlük yaşamındaki etkinlikleri ile ilgili bireysel - çevresel yeteneklere ve sorunlara odaklanır. Yemek yapmak, giyinmek, ilaç alımını yönetmek, araba kullanmak, okula veya işe gitmek, oyun oynamak ya da aile üyelerine bakmak gibi her yaştan insanın ihtiyaç duyduğu ve yapmak istediği faaliyetlerin kolaylaşması için ergoterapi tercih edilir.

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi, aktivite ve aktivitenin gerçekleştiği çevre arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanan, bilişsel ve fiziksel gelişimin uyumu sağlamak için uygulanan sağlık alanındır. Kişisel ilgi ve ihtiyaçlara göre günlük aktivitelerin terapötik kullanımı ile insanların arzu ettikleri mesleklere katılmalarına yardımcı olur.

Çocuk, yetişkin ve yaşlılar için özel uygulama olanakları vardır. Bazı durumlarda terapiye özel destek üniteleri de eşlik eder. Bazı cihazlar ve hayatı kolaylaştıran ekipmanlar terapiyi destekleyebilir.

Hayata katılım ve bağımsız olma açısından ergoterapi çok faydalı bir sağlık desteğidir. Örnek verecek olursak:

Engelli bir çocuğun okula ve sosyal durumlara tam olarak katılmasına yardımcı olmak,

Yaralı bir işçinin işyerinde çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu becerileri yeniden kazanmasına yardımcı olmak,

Bilişsel veya fiziksel değişiklikler yaşayan yaşlı yetişkinlere destek sağlamak, ergoterapi uygulamalarından bazılarıdır.

 

Ergoterapist Nedir?

Ergoterapist; günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneği geliştirmek, rehabilite etme ya da yaşamı sürdürmek için terapötik teknikleri kullanan bir uygulayıcısıdır. Kişinin günlük aktivitelerini gerçekleştirme ve hedeflere ulaşma yeteneğini geliştirmek için özelleştirilmiş müdahaleler planlayan bir terapisttir.

Özel durumu olan bireylerin, günlük görevlerini yerine getirmesini etkileyen fiziksel, zihinsel, gelişimsel ve duygusal rahatsızlıkların tedavi edilmesi amacı ile günlük aktivitelerin ya da mesleklerin terapötik kullanımını sağlar. Ergoterapistlerin amaçları; insanların daha bağımsız olmalarına, daha iyi yaşam kalitesine sahip olmalarına ve mümkün olduğunca az kısıtlamayla yaşamalarına yardımcı olmaktır. Ergoterapist, hasta için önemli olan aktiviteleri değerlendirir ve onlara, kim olduklarını tanımlayan rollere devam edebilmeleri için gereken rehberliği sunar.

Ergoterapist Ne Yapar?

Bir ergoterapist, hastanın günlük aktivite ve mesleki aktivitelerini temel alarak bu aktivitelerin yapılmasını kolaylaştırır. Kim olduğumuzu tanımlayan roller, görevler ve hedefler konusuna odaklanan ergoterapistler, iş görevlerinden sanatsal ifadelere, boş zaman uğraşlarından okul sorumluluklarına ya da oyun etkinlikleri gibi tüm aktivitelere güçlü katılım için çeşitli yöntemler uygularlar. Ergoterapistler, günlük aktivitelerde terapötik bir yaklaşım benimseyerek çalışırlar. Genel olarak bir ergoterapist şunları yapar:

Hastanın durumunu ve ihtiyaçlarını değerlendirmek

Bir hastanın ihtiyaçlarını ele almak ve belirli hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için tedavi planları geliştirmek

Hastanın ev ve/veya çalışma ortamını değerlendirmek ve hastanın ihtiyaçlarına uygun uyarlamalar önermek- bağımsızlığı geliştirmek

Hastaları ve bakıcılarını özel ekipman kullanma konusunda eğitmek

Ergoterapi Ne İşe Yarar?

Günlük hayattaki temel görevle kişinin kim olduğunu ve hayat amacını belirler. Ergoterapi bu noktaya odaklanarak özel durumlu kişilerin hayata katılımlarını kolaylaştırmayı amaçlar. Ergoterapi, kişilere hayatı kaliteli yaşamalarına yönelik olarak hem fiziksel hem psikolojik hem de sosyal sorunları için destek sunan özel bir sağlık mesleğidir.

Ergoterapistler; bireylerin yaralanma, sakatlık veya zorlu yaşam koşulları nedeniyle yapamadıkları, yapmak istedikleri ve yapmaları gereken günlük aktiviteleri yapmalarına yardımcı olurlar. Ergoterapi, danışan merkezli olarak işler. Ergoterapistler; insanların birbirinden farklı kişiliklerine, durumlarına veya ihtiyaçlarına yanıt veren bir program planlarlar. Bu şekilde de onların hayatlarını anlamlı ve tatmin edici bir şekilde yaşamalarına yardımcı olurlar.

Ergoterapi Nasıl Yapılır?

Kişiye özel planlanan ergoterapi uygulamaları, günlük aktivitelere odaklanır. İnsanı insan yapan hareket özgürlüğü ve görev yerine getirme kabiliyetlerinin geliştirilmesi için çok çeşitli yöntemler kullanılır.

Alanında uzman ergoterapistler, uygulama planlamalarını kişinin günlük yaşamına göre yapar. Her yaştan insanın engelliliğini aşmasına, azaltmasına veya uyum sağlamasına yardımcı olmak için belirli hedeflere sahip meslek ve anlamlı faaliyetler ile planlanır.

Günümüzün ergoterapistleri; klinik uygulama, topluluk yardımı, eğitim, araştırma, özel muayenehane ve daha birçok farklı alanda çalışırlar. Ergoterapistler doğrudan hastalarla çalışarak onların bağımsız, üretken ve tatmin edici bir yaşam elde etme becerilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulamalar sunar. Sorunların tanımlanması, müdahale, program gibi süreçlerle gelişen terapi kişiye göre ayarlanır. Çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar için farklı alternatif programlar bulunur.

Ergoterapi Hangi Hastalıklara Bakar?

Herhangi bir nedenden ötürü yaşama katılımda sınırlılık yaşayan her bireye ergoterapi uygulanabilir. Ergoterapi çok çeşitli hastalıklarda önemli ölçüde yaşam kalitesini arttırabilen, bir terapi yöntemidir. Ergoterapinin sık kullanıldığı alanları şu şekilde sayabiliriz:

 • Akıl hastalarının eve, sosyal hayata veya işe dönmesine yardımcı olmak
 • İnme geçirmiş yetişkinlerin bağımsız yaşama geri dönmelerine yardımcı olacak ekipman ve teknikler sağlamak
 • Gelişimi yavaş olan çocukları değerlendirmek ve tedavi etmek
 • Zindeliği ve bağımsızlığı teşvik etmek için günlük aktiviteleri planlamada sorunları olan kişilere yardımcı olmak
 • İş ve boş zaman dengesini geliştirmek için şirket yöneticilerine stres yönetimi seminerleri sağlamak
 • Günlük görevleri yerine getirirken zorlanan bireylere yardım etmek
 • Yardımlı yaşam tesislerinde yaşlı yetişkinlere terapi sağlamak

Ergoterapi Türleri

Ergoterapi çalışma alanları çok geniştir. Bireyin yaşama katılımını sağlamak için birçok farklı uygulama tercih edilebilir. Kişiye ve günlük yaşam ve çevre dinamiklerine göre alternatif ergoterapi yöntemleri uygulanabilir.  

Bilişsel, geriatrik, pediatrik, mesleki ya da toplumsal ergoterapi türleri vardır. Ergoterapi yaşanan sorunlara ve kişinin özel durumuna göre birkaç farklı türün birleşmesiyle de uygulanabilir. Çocuklarda, yaşlılarda, nöroloji hastalarında ve başka sorunlarda farklı terapi yöntemleri tercih edilir.

Ergoterapi türleri şu şekildedir;

 • Bilişsel Ergoterapi
 • Geriatrik Ergoterapi
 • Pediatrik Ergoterapi
 • Psikiyatrik Ergoterapi

 

 • Mesleki Ergoterapi

 

 • Toplum Temelli (Sosyal) Ergoterapi

 

 

 

1- Bilişsel Ergoterapi

Beyin kaynaklı bilişsel hastalıklara özel uygulamalar içeren bilişsel ergoterapi, hastanın günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları kapsar. Fiziksel hareketlerin yapılmasını kolaylaştıracak terapi uygulamaları vardır.

2- Geriatrik Ergoterapi

Demans, Alzheimer veya Parkinson gibi beyin kaynaklı rahatsızlıkları olan kişilere uygulanır. Yaşlılık dönemi için özel terapi olanakları sunar.

3- Pediatrik Ergoterapi

Gelişme sorunu olan çocuklar için uygulanan özel terapi yöntemlerini kapsar. Otizm veya disleksi gibi tanısı olan çocuklarda ergoterapi çok yararlıdır.

4- Psikiyatrik Ergoterapi

Psikolojik rahatlama sağlayan psikolojik temelli yöntemlerle uygulanan terapidir. Farklı rahatsızlıklarda diğer tedavi yöntemlerine yardımcı tedavi olarak da tercih edilir.

5- Mesleki Ergoterapi

Engelli bireylerin çalışmalarına yardımcı olan terapi çeşitleridir. Engelli bireylerin iş yaşamında aktif olmasını sağlayan ve istihdamını kolaylaştıran uygulamaları kapsar.

6- Toplum temelli (Sosyal) ergoterapi

Temel hizmetlere erişimde sorun yaşayan bireylere uygulanır. Kamusal hizmetlere ulaşım konusunda çözümler üretir.

Çocuklarda Ergoterapi 

Büyüme gelişimlerini etkileyen rahatsızlıklara sahip tüm çocuklarda ergoterapi faydalı bir seçenektir. Çocuklarda ergoterapi özel bir alandır. Çocuğa özel planlamayla uygulama yapılır. Doğru ilerleyen süreçlerle çocuklarda ciddi gelişimler görülebilir.

Hangi Tanılardaki Çocuklar Ergoterapiye Başvurabilir?

Otizm spektrum bozukluğundan disleksiye, down sendromundan serebral palsi rahatsızlığına, dikkat eksikliğinden hiperaktivite sorunlarına, duyu bütünleme bozukluğundan gelişimsel gecikmelere kadar bu tarz sorunlar yaşayan çocuklar için ergoterapi faydalı olur.

 • Otizm 
 • Uyaran Eksikliği
 • Down Sendromu
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Gelişimsel Gecikmeler
 • DEHB
 • Serebral Palsi
 • Duyusal İşlemleme Bozuklukları
 • Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu
 • Öğrenme Problemleri
 • Davranış Problemleri
 • Kromozomal Hastalıklar

Yetişkinlerde Ergoterapi

Yetişkinlerde ve yaşlılarda ergoterapi uygulamaları yaşam kalitesini artıracak olanaklar sunar. Bireylerin bağımsızlığını kazanmasında etkili olan ergoterapi çalışmaları ile daha etkin bir yaşam sağlamak mümkündür. Felç, nörolojik sorunlar veya engellilik durumu gibi çok çeşitli sorunlarda ergoterapi desteğine başvurabilir.

Ergoterapi ve Disleksi (Öğrenme Zorluğu)

Ergoterapinin en etkili olduğu sorunlardan biri öğrenme zorluğudur. Çocuk ve yetişkinlerde görülen disleksi sorunu kişiye özel ergoterapi ile oldukça azaltılabilir. Öğrenme becerilerini geliştiren çalışmalar sayesinde öğrenme zorluğu sorunu ile mücadele etmek kolaylaşır. Birçok yöntemle çözüm alınamayan hastalarda bile ergoterapi etkili olabilir.

Ergoterapinin çalışma alanları

Ergoterapi disiplinlerarası bir sağlık uzmanlığıdır. Çalışma alanları oldukça geniştir:

 • Mülteciler
 • LGBT bireyler
 • Engelli Bireyler
 • Yardımcı Teknoloji
 • El Rehabilitasyonu
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Mesleki Rehabilitasyon
 • Toplum Temelli Rehabilitasyon
 • Psikiyatrik Rehabilitasyon
 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Onkolojik Rehabilitasyon
 • Kognitif Rehabilitasyon

 

Ergoterapi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

 

 • Ergoterapi nedir ne iş yapar?

 

Ergoterapistler; bireylerin hastalıktan yaralanmaya, sakatlıktan zorlu yaşam koşullarına kadar karşılaştıkları çeşitli zorluklar sebebi ile yapamadıkları, ancak yapmak istedikleri ve yapmaları gereken günlük aktiviteleri yapmalarına yardımcı olan eğitimli ve uzman kişilerdir.

 

 • Ergoterapi kimlere uygulanır?

 

Günlük hayata katılımı kısıtlı olan her yaştan bireye uygulanabilir.

 

 • Ergoterapi kaç yaşında yapılır?

 

Sorunun analizine göre her yaşta farklı süreçlerle ergoterapi uygulamaları yapılabilir.

 

 • Ergoterapi faydalı mı?

 

Ergoterapi çok faydalı bir sağlık desteğidir. Günlük yaşam kalitesini ve kişinin motivasyonunu artırır.

629254

Kişi Okudu

Kidolog
KidologLogo

Teknik Destek
(10:00-23:59)

+90(850) 840 11 39

App Store

Google Play

Spotify

karekod

' Bilinçli ebeveynler mutlu nesiller '

* Kidolog E-Bülten Üyeliği ile Bizden Haberdar Olun

© 2024 kidolog.com /Tüm hakları saklıdır.